Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Deza Kozijnen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Deza Kozijnen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Deza Kozijnen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Deza Kozijnen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Deza Kozijnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Deza Kozijnen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Deza Kozijnen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle partners van Select Windows mogen het VKG-keurmerk voeren. Zo bent u altijd verzekerd van kwaliteit en vakmanschap.

Share on email
Email pagina
Share on facebook
Deel pagina
Share on whatsapp
Verstuur via WhatsApp

U bent van harte welkom in onze showroom

Wij adviseren u om een afspraak te maken voor een bezoek aan onze showroom, zodat u voldoende ruimte heeft om veilig onze showroom te bekijken.

Voor het maken van een afspraak in de showroom of bij u thuis willen wij u vragen gebruik te maken van ons contactformulier of ons te bellen op 072 572 15 89.